За нас


8xdesign е дизайнерска агенция, която се фокусира върху качеството, иновациите, и скорост. Ние спомагаме развитието на нашите клиенти като ползваме най-новите методи и технологии за правилното позициониране на вашият сайт в уеб пространството.


Нашата философия

Ние осигуряваме фокусирана върху клиентите система от решения, предлагаща иновативни продукти и услуги, които поддържат високи стандарти се предоставят от мотивирани и висококвалифицирани служители са базирани на дългосрочни взаимоотношения с клиентите ни


Фокус върху всеки клиент

Ние сме фокусирани върху предлагането на това, от което пазарът и клиентите ни имат нужда в действителност. Ролята ни е да развиваме и въвеждаме решения, които посрещат индивидуалните нужди на всеки наш клиент. Нашите продукти и решения помагат на клиентите ни да реагират бързо и адекватно на всички промени в изикванията на пазара.


Нашата мисия

Нашата мисия е да създаваме стойност за клиентите си и да бъдем разпознавани като доверен партньор, благодарение на изключителните ни услуги, извършвани от отдадени служители, както и на средата, в която работим. Целта ни е да приключваме проектите си в срок и в рамките на предвидения бюджет. Успехът ни се измерва с удовлетворението на клиентите, стандартите на проекта и обслужването и зададените ключови бизнес индикатори за изпълнение.